Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Transaksi saya tidak berjaya. Apa alasan yang mungkin?

  • Sila pastikan Kad Debit anda (kad yang dikeluarkan sebelum 25 Februari 2013) telah diaktifkan untuk transaksi Titik Jualan (POS).

  • Jangan lupa untuk menetapkan had pembelian/perbelanjaan harian Kad Debit anda mengikut keperluan anda (Min. RM1,000, Max. RM5,000).

  • Kad debit dipautkan ke Akaun Semasa/Simpanan yang ditetapkan. Oleh itu, perlu ada dana yang mencukupi dalam akaun ini untuk transaksi diproses.

  • Untuk bantuan dan penjelasan lanjut, sila hubungi Pusat Panggilan kami di +603 6204 7788.