Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah perbezaan antara FRIA-i dan FD-i?

Berkuat kuasa 20 Jan 2024, FRIA-i akan dinamakan semula Simpanan Tetap-i (FD-i); tetapi ciri-ciri produk tetap sama bersama dengan konsep Syariah Tawarruq.

Looking for More Questions?