Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah saya boleh menarik balik FD-i saya sebelum matang?

Peningkatan/Pengeluaran sebelum matang dibenarkan melalui rebat atau klausa Ibra’ di mana pelanggan bersetuju untuk memberi rebat sekiranya permintaan awal Harga Jualan Murabahah.
 
Sila teruskan ke link ini untuk mendapatkan butiran.
 

Looking for More Questions?