Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah penempatan deposit minimum?

  • Pulangan Kematangan FD-i

Penempatan deposit minimum RM5,000 untuk tempoh 1 bulan dan RM1,000 untuk tempoh 2 hingga 60 bulan. Kenaikan deposit dalam gandaan RM1.

 

  • Pulangan Bulanan FD-i

Penempatan deposit minimum RM1,000. Kenaikan deposit dalam gandaan RM1.

 

  • FD-i Mengapa Tunggu

Penempatan deposit minimum RM10,000 untuk tempoh singkat 1, 2 atau 3 bulan. Kenaikan deposit dalam gandaan RM1,000.

Looking for More Questions?