Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Saya adalah pelanggan Bukan Pemastautin dan saya telah menetapkan Had Pindahan Dana saya (Kepada Akaun CIMB Lain, IBG, DuitNow ke Akaun dan Proksi) kepada RM50,000 pada CIMB Clicks. Bolehkah saya melakukan transaksi sehingga RM50,000 setiap hari?

Akaun Bukan Pemastautin dalam Kumpulan Tidak Dikecualikan tidak dibenarkan melakukan transaksi melebihi RM10,000 walaupun telah menetapkan had pemindahan dana kepada lebih daripada RM10,000.

 

Jika anda ingin membuat pemindahan melebihi had RM10,000, sila kunjungi mana-mana cawangan CIMB dan bawa bersama dokumen sokongan mengikut Notis Dasar Pertukaran Asing.

 

Walau bagaimanapun, bagi pelanggan Bukan Pemastautin di bawah kumpulan Dikecualikan, had pemindahan sebanyak RM10,000 untuk setiap transaksi tidak terpakai.