Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah saya tahu transaksi saya tidak berjaya disebabkan oleh FEP?

Jika status akaun anda dikategorikan sebagai pelanggan Bukan Pemastautin dan Tidak Dikecualikan, mesej ralat seperti berikut akan dipaparkan sekiranya anda membuat pemindahan dana sebanyak RM10,000.

 

Jika anda ingin membuat pemindahan melebihi had RM10,000, sila kunjungi mana-mana cawangan CIMB dan bawa bersama dokumen sokongan mengikut Notis Dasar Pertukaran Asing (FEP).

 

Walau bagaimanapun, jika status akaun anda dikategorikan sebagai pelanggan Bukan Pemastautin di bawah Kumpulan Dikecualikan, had pemindahan sebanyak RM10,000 untuk setiap transaksi tidak terpakai.

Mesej Ralat

You have exceeded the Fund Transfer limit of MYR10,000 for Non-Residents. For transfers above MYR10,000, visit any CIMB branch with supporting documents for purposes allowed under Foreign Exchange Policy Notice. Refer to Transfer Fund FAQs on our website. [SIBS_MY00264].