Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Ciri-ciri Utama Pakej Menarik InstaApproval
Ciri-ciri Utama
Pakej Menarik
InstaApproval

Kelayakan

Individu berumur 18 tahun ke atas

Dokumen Yang Diperlukan

Dokumen identiti dan bukti pembelian Pemohon Warga Malaysia

Salinan Kad Pengenalan

Perjanjian Pembelian dan Penjualan atau borang tempahan pemaju

Pemohon Warga Asing

-Perbankan Preferred/Swasta Serantau (dari negara ASEAN yang mempunyai cawangan CIMB)

-Perbankan Preferred/Swasta Tempatan

Salinan Pasport (tempoh sah minimum 6 bulan) atau MyPR

Perjanjian Pembelian dan Penjualan atau borang tempahan pemaju

Dokumen pendapatan Pemohon Gaji

Slip gaji 3 bulan terkini

Penyata KWSP terkini atau penyata bank dengan gaji dikreditkan 3 bulan terkini

Pemohon Berpendapatan Secara Komisen

Penyata komisen 6 bulan terkini

Penyata bank dengan gaji dikreditkan 6 bulan terkini

Pemohon Bekerja Sendiri

Pendaftaran perniagaan

Penyata bank perniagaan 6 bulan terkini

Borang B terkini dengan resit pembayaran cukai

Nota: Warga Asing dan Penduduk Tetap Malaysia, tanpa hubungan Perbankan Preferred atau Swasta CIMB Serantau, diperlukan untuk menghantar dokumen sokongan tambahan bila diminta

Fi dan Caj

Product / Barang

Fi dan Caj

HomeLoan / BizLoan / Variable Home Financing-i  / Business Premises Financing-i / Term Financing-i  / Vacant Land Financing

Fi pemprosesan: Tidak dikenakan

HomeFlexi / BizFlexi  / Flexi Home Financing-i / Flexi Business Premises Financing-i

Fi penyediaan RM200.00

Caj perkhidmatan bulanan RM10.00

Caj flexi bulanan / Keuntungan tanpa rebat RM40.00

Flexi Vacant Land Financing

Caj perkhidmatan bulanan RM10.00

Caj flexi bulanan RM40.00

HomeFlexi Smart/ BizFlexi Smart / HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i

Fi pemprosesan RM200.00

HomeFlexi  Smart / BizFlexi Smart/  Vacant Land Flexi Smart / HomeFlexi Smart-i / BizFlexi Smart-i / Residential Vacant Land Flexi Smart-i

Fi pengeluaran semula RM25.00** melalui OTC/Cawangan/Pusat Hubungan dan RM10.00** melalui CIMB Clicks

**untuk setiap transaksi tanpa mengira jumlah yang dikeluarkan

OD Bercagar

Fi komitmen 1% p.a. daripada jumlah kemudahan OD yang tak diguna bernilai RM250,000.00 dan ke atas

Pakej Special PR1MA End Financing (SPEF)

Fi pemprosesan RM200.00

Penyata Penebusan (Pinjaman perumahan / Pembiayaan perumahan)

RM 50.00 setiap permohonan

Surat Pengesahan untuk pengeluaran KWSP

RM 20.00 setiap permohonan

Fi Pemprosesan Ring Fence untuk pengeluaran KWSP

RM 50.00 setiap permohonan

Pengeluaran semula penyata

Untuk tempoh sehingga 1 tahun

Muka depan - RM 10.00

Muka surat tambahan - RM 2.00

 

Untuk tempoh melebihi 1 tahun

Muka depan - RM 30.00

Muka surat tambahan - RM 2.00

Duti Setem

Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989)

i) Surat Tawaran: RM10.00

ii) Dokumen Prinsipal: RM5.00 untuk setiap RM1,000.00

iii) Dokumen Sekuriti: RM10.00

iv) Arahan Tetap: RM10.00