Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kadar Kompetitif Pembiayaan Fleksibel Perlindungan Pembiayaan
Kadar Kompetitif
Pembiayaan Fleksibel
Perlindungan Pembiayaan

Penafian PNB

Prospektus Induk ASNB bertarikh 1 Februari 2020, Prospektus Induk Tambahan Pertama bertarikh 20 Oktober 2021, Prospektus Induk Tambahan Kedua bertarikh 1 April 2023, Prospektus ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 16 September 2020, Prospektus Tambahan Pertama ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 20 Oktober 2021, Prospektus Tambahan Kedua ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 1 April 2023, Prospektus ASN Equity Global bertarikh 1 September 2021, Prospektus Tambahan Pertama ASN Equity Global bertarikh 1 April 2023, Prospektus ASN Sukuk bertarikh 25 November 2022 dan Prospektus Tambahan Pertama ASN Sukuk bertarikh 1 April 2023 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang (www.asnb.com.my) cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.

Kelayakan

 • Bumiputera Sahaja
 • Individu berumur 18 tahun ke atas, dengan bukti pendapatan sahaja
 • Permohonan bersama dihadkan kepada ibu bapa/ pasangan / adik beradik / kanak-kanak dewasa sahaja

Nota Penting

Kadar Asas Standard (KAS) pada 9 Mei 2023 adalah 3.00% setahun

Fi dan Caj

Promosi Pembiayaan Bertempoh-i Dijamin Oleh Sijil ASB 

Butiran Pembiayaan Kadar Pembiayaan Pautan Jadual Pembayaran

Amaun pembiayaan RM30,000 dan ke atas

dengan tempoh antara 5 – 20 tahun 

4.45% setahun

[KAS + 1.45% setahun]

Klik untuk muat turun

Amaun pembiayaan RM30,000 dan ke atas

dengan tempoh antara 21 – 40 tahun 

4.50% setahun

[KAS + 1.50% setahun]


Klik untuk muat turun
Amaun pembiayaan bawah RM30,000

4.75% setahun

[KAS + 1.75% setahun]


Klik untuk muat turun

 

KAS semasa: 3.00% setahun

Tempoh sah promosi: 9 Mei 2023 sehingga diberitahu kelak

 

Dokumen Yang Diperlukan

Pemohon perlu menghantarkan dokumen wajib berikut:

 • Salinan K/P pemohon
 • Bukti pendapatan

 

Definisi bukti pendapatan

 1. Penerima gaji, hantarkan salah SATU daripada dokumen berikut:
  • Slip gaji 1 bulan terkini (untuk pendapatan tetap) atau slip gaji 3 bulan terkini (untuk pendapatan tidak tetap)
  • Baucar pembayaran 3 bulan terkini diiringi oleh penyata akaun semasa atau akaun simpanan menyatakan gaji yang dikredit.
  • Bagi pelanggan CIMB Payroll, minimum penyata bank 3 bulan terkini
  • Penyata KWSP terkini
 2. Bekerja sendiri / pemilik perniagaan / pemilik tunggal, hantarkan salah SATU daripada dokumen berikut:
  • Penyata akaun semasa perniagaan 6 bulan terkini
  • Penyata keuntungan yang diperoleh dan diterima dari Deposit Berjangka yang diletakkan lebih daripada 12 bulan
  • Penyata dividen ASNB
  • Penyata akaun Tabung Haji 6 bulan terkini

Lembaran Pendedahan Produk