Pembiayaan Tunai Xpress-i

 • Duti Setem sebanyak 0.5% daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan
 
 • Pampasan/Ta'Widh: Akan dikenakan pada 1% setahun ke atas jumlah ansuran dalam tunggakan; dan
 
 • Caruman takaful bergantung kepada jumlah pembiayaan dan tempoh (Pilihan)
 
 • Rebat/Ibra' akan diberikan jika pembiayaan diselesaikan sepenuhnya sebelum tempoh matang; dan
 
 • Penyelesaian awal tidak akan dikenakan sebarang bayaran penyelesaian awal.

Skim Opsyen Saham Pekerja (Esos-i)

 • Fi Tekan Tera:

  • Perjanjian Utama - Ad-Valerom (0,4% dari jumlah kemudahan)

  • Perjanjian Subsidiari - Nominal (RM10 setiap satu)

Saham Terbitan Awam-i (IPO-i)

 • Fi Tekan Tera:

  • Perjanjian Utama - Ad-Valerom (0,4% dari jumlah kemudahan)

  • Perjanjian Subsidiari - Nominal (RM10 setiap satu)

Pembiayaan Bertempoh Dijamin Oleh Sijil ASB

Produk/Item Caj

Fi Dokumentasi:

- Fi Sijil ASB/ASB2

- Duti Setem Nominal- RM50 dibayar kepada Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

- RM10