Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pelaburan Risiko Rendah Pulangan Tinggi Manfaat Tambahan
Pelaburan Risiko Rendah
Pulangan Tinggi
Manfaat Tambahan

Kelayakan

  • Individu berumur 18 tahun ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan

Keperluan

  • Kad Pengenalan atau pasport
  • Pelaburan minimum RM1,000

Kadar Keuntungan

Untuk kadar pulangan, klik di sini.

Berdasarkan konsep Shariah Mudarabah.

Fi dan Caj

Jenis Caj Caj
Pengeluaran semula/ Cetakan semula Penyata TIA-i untuk mana-mana tempoh RM 2.00 (setiap helai)

Terma dan Syarat

Lembaran Penerangan Produk

Dana Prestasi

Dana Prestasi Suku Tahunan

 

Nota Penting

TIDAK DILINDUNGI OLEH PIDM.

 

PENAFIAN PENTING

INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT DENGAN PRESTASI ASET DASAR DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.


AMARAN
PULANGAN AKAUN PELABURAN INI AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET DASAR. PRINSIPAL DAN PULANGAN TIDAK DIJAMIN DAN PEMEGANG AKAUN BERISIKO UNTUK TIDAK MENDAPAT PULANGAN LANGSUNG. JIKA PELABURAN DITEBUS AWAL, PEMEGANG AKAUN BOLEH MENGALAMI KERUGIAN DALAM BEBERAPA BAHAGIAN JUMLAH KESELURUHAN PRINSIPAL YANG DILABURKAN. AKAUN PELABURAN INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.

Melabur dalam talian, peroleh pulangan yang lebih tinggi sebanyak 3.75% setahun

Tempoh Kempen: 17 Mei 2024 - 31 Julai 2024

Ahli PIDM.

Akaun Pelaburan Berjangka-i tidak dilindungi oleh PIDM.

Tertakluk pada Terma dan Syarat.

CIMB Term Investment Account-i (TIA-i) Promo 2024