Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pembayaran Tunai Segera Peroleh Keuntungan Tempoh Fleksibel Manfaat Tambahan
Pembayaran Tunai Segera
Peroleh Keuntungan
Tempoh Fleksibel
Manfaat Tambahan

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM10,000 untuk tempoh singkat 1, 2 atau 3 bulan
 • Tambahan deposit berganda RM1000

Kadar Keuntungan

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.

Fi dan Caj

Terma dan Syarat

Nota Penting

 • Pembayaran segera boleh dibuat melalui cek, draf permintaan atau pemindahan dana kepada mana-mana akaun simpanan atau semasa Islamik atau konvensional.
 • Penarikan Balik Pramatang: Dibenarkan melalui rebat atau klausa Ibra’ di mana pelanggan bersetuju untuk memberi rebat sekiranya ada permintaan awal untuk Harga Jualan Murabahah.
 • Pengeluaran separa tidak tersedia.