Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pendapatan Pulangan Tetap Mata Wang Asing-i

No Jenis Caj Caj
1

Caj Transaksi  

Tiada
2 Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FCFRIA-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10 (pendahuluan)

RM2 (halaman tambahan)

3 Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FCFRIA-i bagi tempoh melebihi 1 tahun

RM30 (pendahuluan)

RM2 (halaman tambahan)

4 Pengeluaran FCFRIA-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Tiada
5 Pengeluaran FCFRIA-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama Tiada
6 Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Pendapatan Pulangan Tetap-i (Why Wait) 

No Jenis Caj Caj
1

Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FRIA-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
2 Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FRIA-i bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
3 Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Tiada
4 Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama Tiada
5 Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Pendapatan Pulangan Tetap-i (Monthly Returns) 

No Jenis Caj Caj
1

Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FRIA-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
2 Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FRIA-i bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
3 Pengeluaran Fria-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Tiada
4 Pengeluaran Fria-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama Tiada
5 Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.

Akaun Pendapatan Pulangan Tetap-i (Maturity Returns)

No Jenis Caj Caj
1

Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FRIA-i bagi tempoh sehingga 1 tahun

RM10.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
2 Tambahan/ pengeluaran semula Penyata Akaun FRIA-i bagi tempoh melebihi 1 tahun RM30.00 (pendahuluan)
RM2.00 (halaman tambahan)
3 Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke akaun pelanggan di cawangan dalam zon penjelasan yang sama Tiada
4 Pengeluaran FRIA-i; dikreditkan ke dalam akaun pelanggan di Cawangan yang tidak berada dalam zon penjelasan yang sama Tiada
5 Pengeluaran melalui Cek Jurubank RM0.15 ke atas caj duti setem

Nota: Fi dan caj yang disenaraikan di atas adalah termasuk sebarang cukai, jika berkenaan.