Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pendapatan Pulangan Tetap Mata Wang Asing-i

Terakhir dikemaskini: 05 Julai 2021, Isnin

% setahun
USD EUR GBP AUD
1 Minggu 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Bulan 0.05
0.00 0.03 0.00
2 Bulan 0.10
0.00 0.03 0.00
3 Bulan 0.12
0.00 0.03 0.01
4 Bulan 0.13
0.00 0.03 0.03
5 Bulan 0.15
0.00 0.05 0.05
6 Bulan 0.17
0.00 0.10 0.08
7 Bulan 0.18
0.00 0.15 0.10
8 Bulan 0.19
0.00 0.15 0.10
9 Bulan 0.20
0.00 0.20 0.12
10 Bulan 0.22
0.00 0.20 0.15
11 Bulan 0.25
0.00 0.20 0.15
12 Bulan 0.26
0.00 0.20 0.16

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (Why Wait)

Berkuatkuasa 1 Ogos  2020

Tempoh (Bulan) Kadar Lembaga (% setahun)

1 bulan

1.50%

2 bulan

1.65%
3 bulan 1.70%

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (Monthly Returns)

 Berkuatkuasa 13 Jul 2020

Tempoh (Bulan) Kadar Lembaga (% setahun)

12 bulan

1.85%

15 bulan

1.85%
18 bulan 1.85%
21 bulan 1.85%
24 bulan 1.85%
36 bulan 1.90%
48 bulan 2.00%
60-bulan 2.10%

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (Maturity Returns) 

Berkuatkuasa 01 Ogos 2020

Tempoh (Bulan) Kadar Lembaga (% setahun)

1 bulan

1.50%

2 bulan

1.65%
3 bulan 1.70%
4 bulan 1.70%
5 bulan 1.70%
6 bulan 1.80%
7 bulan 1.80%
8 bulan 1.80%
9 bulan 1.80%
10 bulan 1.80%
11 bulan 1.80%
12-14 bulan 1.85%
15-17 bulan 1.85%
18-20 bulan 1.85%
21-23 bulan 1.85%
24-35 bulan 1.85%
36-47 bulan 1.90%
48-59 bulan 2.00%
60 bulan 2.10%