Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Pendapatan Pulangan Tetap Mata Wang Asing-i

Terakhir dikemaskini: 17 Mei 2023, Rabu

% setahun
USD EUR GBP AUD
1 Minggu 4.80 2.70 4.00 3.60
1 Bulan 5.05 2.85 4.15 3.65
2 Bulan 5.05 2.90 4.25 3.70
3 Bulan 5.05 3.00 4.35 3.75
4 Bulan 5.05 3.05 4.40 3.80
5 Bulan 5.05 3.10 4.45 3.85
6 Bulan 5.00 3.15 4.55 3.88
7 Bulan 5.00 3.20 4.60 3.90
8 Bulan 5.00 3.25 4.65 3.90
9 Bulan 5.00 3.30 4.65 3.95
10 Bulan 5.00 3.35 4.65 4.00
11 Bulan 5.00 3.40 4.75 4.05
12 Bulan 5.00 3.45 4.85 4.10

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (Why Wait)

Berkuatkuasa 9 Mei 2023

Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)

1 bulan

2.60%

2 bulan

2.80%
3 bulan 2.85%

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (Monthly Returns)

 Berkuatkuasa 9 Mei 2023

Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)

12 bulan

3.10%

15 bulan

3.10%
18 bulan 3.10%
21 bulan 3.10%
24 bulan 3.10%
36 bulan 3.15%
48 bulan 3.25%
60 bulan 3.35%

Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (Maturity Returns) 

Berkuatkuasa 9 Mei 2023

Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)

1 bulan

2.60%

2 bulan

2.80%
3 bulan 2.85%
4 bulan 2.95%
5 bulan 2.95%
6 bulan 3.05%
7 bulan 3.05%
8 bulan 3.05%
9 bulan 3.05%
10 bulan 3.05%
11 bulan 3.05%
12-14 bulan 3.10%
15-17 bulan 3.10%
18-20 bulan 3.10%
21-23 bulan 3.10%
24-35 bulan 3.10%
36-47 bulan 3.15%
48-59 bulan 3.25%
60 bulan 3.35%