Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Fleksibiliti Kadar Faedah Setiap Bulan Bank Di Seluruh Negara
Fleksibiliti
Kadar Faedah Setiap Bulan
Bank Di Seluruh Negara

Untuk Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus) versi Islam, klik di sini.

Kelayakan

 • Individu berumur 50 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat pemegang akaun induk mestilah berumur 50 tahun dan ke atas


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

 

Keperluan

 • Kad Pengenalan, pasport & permit kerja (sekiranya berkaitan – untuk warganegara asing).
 • Minimum deposit pemulaan sebanyak RM30,000 untuk Deposit Golden Time 2.
 • Deposit permulaan untuk Akaun Simpanan Senior, Penyata bank RM250 dan Buku akaun RM500.
 • Jumlah deposit untuk membuka dan mengekalkan akaun mestilah sekurang-kurangnya berjumlah RM30,000. Setiap kemasukan simpanan tetap akan dikira sebagai satu (1) akaun.

Kadar Faedah

Fi dan Caj

Terma dan Syarat

Nota Penting

 

Pengeluaran adalah dibenarkan dengan minimum pengeluaran RM5,000 dan dalam gandaan RM1,000 (Tertakhluk kepada minimum baki akaun sebanyak RM30,000 atau FD perlulah diserahkan semula dan akaun ditutup).

 

Penarikan balik/Pengeluaran sebelum tarikh matang adalah dibenarkan tetapi pembayaran faedah akan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 

Penempatan/pembaharuan FD mulai 1 November 2018:

Tiada faedah akan dibayar untuk jumlah pengeluaran penuh  atau sebahagian* sebelum tamatnya tempoh deposit.

Penempatan/pembaharuan FD sebelum 1 November 2018:

i. FD untuk tempoh 1 hingga 3 bulan
Tiada faedah akan dibayar untuk jumlah pengeluaran penuh atau sebahagian* sebelum tamatnya tempoh deposit.

ii. FD untuk tempoh 4 bulan dan ke atas
Sebelum mencapai tempoh 3 bulan
Tiada faedah akan dibayar untuk jumlah pengeluaran penuh atau sebahagian*.

Selepas mencapai tempoh 3 bulan
Faedah yang akan dibayar adalah separuh daripada kadar yang dipersetujui untuk bulan-bulan yang telah dilengkapi bagi jumlah pengeluaran penuh atau sebahagian*

*Untuk pengeluaran sebahagian, faedah daripada kadar yang dipersetujui akan dibayar untuk jumlah tidak dikeluarkan.