Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Simpanan Tetap

Berkuat kuasa 4 Jun 2024


Nota: *Termasuk semua Simpanan Tetap Konvensional

*Simpanan Tetap
Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)
1 2.40%
2 2.45%
3 2.55%
4 2.55%
5 2.55%
6 2.60%
7 2.60%
8 2.60%
9 2.60%
10 2.60%
11 2.60%
12 2.60%
13 - 14 2.60%
15 - 23 2.65%
24 - 35 2.65%
36 - 47 2.70%
48 - 59 2.70%
60 2.70%

Nota : * Termasuk semua Simpanan Tetap konvensional

Simpanan Tetap Mata Wang Asing

Berkuat kuasa 5 Julai 2024

% setahun USD EUR GBP AUD NZD SGD HKD CNH JPY CHF CAD

1 Hari

5.00

3.10

4.80

3.40

4.50

3.20

2.50

0.45

0.00

0.80

4.20

1 Minggu

5.20

3.30

4.90

3.90

5.00

3.35

3.00

0.50

0.00

0.85

4.30

1 Bulan

5.35

3.70

5.15

4.40

5.40

3.70

4.35

0.55

0.00

1.10

4.65

2 Bulan

5.40

3.75

5.20

4.45

5.45

3.75

4.40

0.58

0.00

1.15

4.70

3 Bulan

5.50

3.78

5.20

4.55

5.50

3.80

4.50

0.60

0.00

1.15

4.70

4 Bulan

5.45

3.70

5.20

4.50

5.45

3.70

4.45

0.62

0.00

1.15

4.60

5 Bulan

5.35

3.60

5.20

4.50

5.45

3.70

4.45

0.63

0.00

1.15

4.55

6 Bulan

5.35

3.60

5.20

4.50

5.40

3.70

4.45

0.65

0.00

1.10

4.45

7 Bulan

5.30

3.50

5.10

4.45

5.35

3.60

4.45

0.65

0.00

1.10

4.40

8 Bulan

5.30

3.50

5.10

4.45

5.35

3.55

4.45

0.65

0.00

1.10

4.40

9 Bulan

5.25

3.45

5.10

4.45

5.35

3.55

4.45

0.65

0.00

1.10

4.35

10 Bulan

5.25

3.45

5.10

4.45

5.35

3.55

4.45

0.65

0.00

1.10

4.35

11 Bulan

5.25

3.45

5.10

4.45

5.35

3.55

4.45

0.65

0.00

1.10

4.35

12 Bulan

5.25

3.45

5.10

4.45

5.35

3.55

4.45

0.70

0.00

1.10

4.35

Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus)

Berkuat kuasa 4 Jun 2024

Deposit Golden Time 2 (Big Plus untuk 50 Plus)
Tempoh (Bulan) Kadar Asas (% setahun)
15 2.65%
18 2.65%
24 2.65%
36 2.70%
48 2.70%
60 2.70%