Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

NOTIS MENGENAI SEMAKAN PROGRAM MATA BONUS UNTUK CIMB DEBIT MASTERCARD

10 Oktober 2023

 

Para pelanggan yang dihargai,

 

Berkuatkuasa pada 1 November 2023, Mata Bonus tidak lagi akan diberikan untuk semua perbelanjaan Kad Debit. Memandangkan semakan yang dinyatakan di atas, Terma dan Syarat Program Ganjaran Ahli juga akan disemak semula (“Terma dan Syarat”).

 

Berikut adalah pindaan Terma dan Syarat:

Terma dan Syarat Program Ganjaran Ahli

 

Sila rujuk notis yang dilampirkan untuk butiran lanjut.