Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Skim Opsyen Saham Pekerja (Esos-i)

 • Keuntungan ke atas dokumentasi sehingga RM200
 • Keuntungan untuk Safekeeping sehingga RM80
 • Kadar Keuntungan Bumbung (CPR): 11% setahun.
 • Kadar Keuntungan Berkesan (EPR): BR + 3.85% setahun

Saham Terbitan Awam-i (IPO-i)

 • Keuntungan ke atas dokumentasi sehingga RM200
 • Kadar Keuntungan Bumbung (CPR): 11% setahun
 • Kadar Keuntungan Berkesan (EPR): BR + 3.85% setahun

Pembiayaan Tunai Xpress-i

Kadar Keuntungan (Kadar Rata) Bersamaan dengan Kadar Keuntungan Berkesan

Ia berjulat dari 18% hingga 24% setahun

Ia berjulat dari 28.88% hingga 41.70% setahun bergantung kepada tempoh pembiayaan.

Notis: Kadar Keuntungan akhir yang diluluskan adalah tertakluk kepada kriteria kelulusan Bank.

Pembiayaan Peribadi Sektor Awam-i

Kadar Keuntungan (Kadar Rata) Bersamaan dengan Kadar Keuntungan Berkesan

5.55% setahun (untuk pendapatan < RM3,000)

9.92% setahun
5.25% setahun (untuk pendapatan RM3,000 dan ke atas) 9.43% setahun