Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Simpanan Asas - Penyata (Berkuatkuasa 01 Mac 2020)

Baki (RM) Kadar Faedah (% setahun)
100,000 Pertama 0.25
100,000.01 - 200,000 0.30
200,000.01 - 300,000 0.40
Lebih 300,000 0.80

 

Akaun Simpanan Asas - Buku Simpanan (Berkuatkuasa 01 Mac 2020)

(Berhenti ditawarkan) 

Baki (RM) Kadar Faedah (% setahun)
100,000 Pertama 0.25
100,000.01 - 200,000 0.30
200,000.01 - 300,000 0.40
Lebih 300,000 0.50

Akaun Junior Savers  (Berkuatkuasa 2 April 2024)

Baki (RM) Kadar Faedah (% setahun)
50,000 pertama 2.45
50,000.01 - 100,000 seterusnya 0.95
Lebih 100,000 1.45

Akaun YOUth Savers (Berkuatkuasa 30 Oktober 2012)

Baki (RM) Kadar Faedah ( % setahun)
Sehingga 1,000 0.60
Sehingga 5,000 0.70
Sehingga 50,000 0.80
Sehingga 100,000 0.95
100,000 ke atas 1.45

Akaun Simpanan - Penyata (Berkuatkuasa 01 Jun 2020)

Baki (RM) Kaedah Faedah ( % setahun )
100,000 pertama 0.10
100,000.01-200,000 0.15
200,000.01-300,000 0.25
300,000 ke atas 0.35

Akaun Simpanan - Buku Simpanan (Berkuatkuasa 01 Jun 2020) 

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan Biasa dengan Buku Simpanan tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Baki (RM) Kadar Faedah ( % setahun )
100,000 pertama 0.05
100,000.01 - 200,000 0.10
200,000.01 - 300,000 0.15
300,000 ke atas 0.25

Akaun Simpanan Senior (Berkuatkuasa 2 Januari 2013)

Baki (RM) Kadar Faedah (% setahun)

Sehingga 1,000

0.10

Sehingga 5,000

0.20

Sehingga 25,000

0.20

Sehingga 50,000

0.70

Sehingga 100,000

1.00

100,000 ke atas

1.50

Akaun Simpanan Prime

Notis: Berkuatkuasa 23 Oktober 2017, Akaun Simpanan Prime tidak lagi akan ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru

Baki (RM)

Kadar Faedah  (% setahun)

Sebarang jumlah

0.60

Akaun AirAsia Savers (Berkuatkuasa 19 Feb 2021)

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM50,000 pertama 0.15
RM50,000.01 - RM100,000 0.20
RM100,000.01 - RM200,000 0.40
Lebih RM200,000 1.00

Akaun CIMB Bank My Savers — Berkuatkuasa 01 Mac 2020 (sebelum ini dikenali sebagai Akaun CIMB Tesco Savers)

Notis: Akaun My Savers tidak ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru

Baki (RM)

Kadar  (% setahun)

Sebarang jumlah

0.30

Akaun Simpanan PETRONAS (Berkuatkuasa 19 Feb 2021)

Notis: Berkuatkuasa 4 November 2023, Akaun Simpanan PETRONAS tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Baki Kadar Keuntungan (% p.a.)
RM50,000 pertama 0.15
RM50,000.01 - RM100,000 0.20
RM100,000.01 - RM200,000 0.40
Lebih RM200,000 1.00

Akaun Simpanan Asas Senior (Berkuatkuasa 12 Mei 2017)

Notis: Berkuatkuasa 3 Jun 2023, Akaun Simpanan Asas Senior tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Baki (RM) Kadar (% setahun)

Sehingga 50,000

0.25

Sehingga 100,000

0.30

Sehingga 150,000

0.35

Sehingga 200,000

0.40

200,000 ke atas

0.45

Simpanan Maxplus (Berhenti ditawarkan) (Berkuatkuasa 1 Jun 2020)

Baki (RM) Kadar Faedah ( % setahun)
100,000 Pertama 0.05
100,000.01 - 200,000 0.10
200,000.01 - 300,000 0.15
300,000 ke atas 0.25

Akaun Simpanan DBG Premier 

Notis: Akaun Simpanan DBG Premier tidak lagi ditawarkan oleh Bank untuk pembukaan akaun baru.

Baki (RM) Kadar Faedah (% setahun)
Sehingga 5,000 0.30%
Sehingga 50,000 0.80%
50,000 ke atas 1.55%