Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun Semasa Preferred

Baki (RM)

Berkuatkuasa 5 Januari 2024


Kadar Faedah (% setahun)

100,000 pertama 0.25
100,000.01 – 250,000 0.60
Lebih 250,000 1.75

Trader Deposit (Berhenti ditawarkan)

Baki (RM) Kadar Faedah (% setahun)
0 - RM9,999 0.00
10,000 - 249,999 1.00
250,000 ke atas 2.50

MaxPlus Flexi Cash (Berhenti ditawarkan) - Tarikh Berkuatkuasa 1 Jun 2020

Baki (RM)

Kadar Faedah (% setahun.)

20,000 Pertama

0.00

20,000 ke atas

0.20

DBG Premier Plus (Berhenti ditawarkan)

Baki (RM)

Berkuatkuasa 15 Ogos 2016

 

Kadar Faedah (% setahun)

Sehingga 1,000

0.00

Sehingga 20,000

0.30

Sehingga 50,000

0.80

Sehingga 100,000

1.80

100,000 ke atas

2.05

Akaun Semasa Flagship (Berhenti ditawarkan)

Baki (RM)
Berkuatkuasa 1 Jun 2020

Kadar Faedah (% setahun)
20,000 Pertama 0.00
20,000 ke atas 0.20

Money Multiplier (Berhenti ditawarkan)

Baki (RM)
Berkuatkuasa 1 Jun 2020

Kadar Faedah (% setahun)
20,000 Pertama 0.00
20,000.01 - 100,000 0.20
100,000.01 - 500,000 0.20
500,000 ke atas 0.20

MaxPlus 2 in 1 (berhenti ditawarkan)

Baki (RM)
Berkuatkuasa 1 Jun 2020

Kadar Faedah (% setahun)
100,000 Pertama 0.00
100,000 ke atas 0.20

Akaun Semasa Biasa

  • Ini adalah akaun tanpa faedah.