Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pembiayaan ASB

Produk/Item Caj

Fi Dokumentasi:
 

- Fi Sijil ASB/ASB2
 

- Duti Setem Nominal

 

- RM50 payable to Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)
 

- RM10

Pinjaman Peribadi Cash Plus / Pinjaman Peribadi E-Zi Tunai 

No Produk/Item Caj
1

Faedah Ingkar

1.0% setahun pada jumlah ansuran tertunggak dari tarikh lampau tempoh
2 Fi Penyelesaian Awal Tiada

Kemudahan Overdraf Bercagar

No Produk/Item Caj
1

Duti Setem

Seperti tertera di dalam Akta Setem 1949 (semakan 1989)

2

Fi Dokumentasi

RM100.00 dibayar kepada Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)

3

Fi Komitmen

1% setahun ke atas bahagian Kemudahan yang tidak digunakan sekiranya Jumlah Kemudahan Overdraf anda dengan Bank melebihi RM250,000.00
4

Faedah Melebihi Had

KAS + 7.35% atau minimum RM5.00 akan dikenakan ke atas sebarang jumlah yang melebihi had Kemudahan anda