Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pembiayaan ASB

Produk/Item Caj

Fi Dokumentasi:
 

- Fi Sijil ASB/ASB2
 

- Duti Setem Nominal

 

- RM50 payable to Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)
 

- RM10

Pinjaman Peribadi Cash Plus

No Produk/Item Caj
1

Penalti Bayaran Lewat

1.0% setahun pada jumlah ansuran tertunggak dari tarikh lampau tempoh
2 Fi Penyelesaian Awal Tiada

Barisan Kredit Overdraf Bercagar

No Produk/Item Caj
1

Surat Tawaran - Tekan Tera

Seperti dalam akta duti setem
2 MOD Pihak ke-3 - Tekan Tera (jika berkenaan)

Tekan Tera nominal RM10.00

Semua duti setem ditanggung oleh peminjam.

3 Fi Dokumentasi (sah untuk OD Peribadi yang Dijamin oleh Amanah Saham Bumiputera sahaja) RM100.00