Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Sewa Beli

No Produk/Item Caj
1 Bayaran Pos Perjanjian Sewa Beli RM3.20* setiap penerima
2

Bayaran Pos Berdaftar untuk Notis Berkanun

- Notis Semakan Kadar Pinjaman Asas (KPA)

- Notis Jadual Keempat

- Notis Niat Untuk Tarik 

- Notis Jadual Kelima

RM5.80 setiap penerima
3 Duti setem untuk Perjanjian Sewa Beli/Jaminan  RM10.00 setiap perjanjian
4 Duti setem untuk Perjanjian Penjadualan & Penstrukturan Semula (R & R) RM10.00 setiap perjanjian
5 Perkhidmatan Kurier Di Dalam Malaysia

RM10.00 setiap permohonan

6 Kebenaran untuk pemindahan kereta di antara Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur RM50.00 setiap surat
7 Pengesahan Audit RM10.00 setiap permohonan
8 Salinan Perjanjian Jaminan Sewa Beli RM8.00 setiap permohonan
9 Salinan Perjanjian Sewa Beli RM16.00 setiap permohonan
10 Salinan Permit Kelulusan RM7.00 setiap permohonan
11 Salinan Kad Pendaftaran Kereta RM7.00 setiap permohonan

*Caj ini adalah caj indikatif sahaja dan mungkin berbeza berdasarkan caj penghantaran sebenar oleh Pos Malaysia.

 

Nota: Cukai ke atas produk dan perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan, cukai tidak langsung atau cukai pegangan), yang mana berkenaan, seperti yang boleh dikenakan oleh Kerajaan Malaysia dan apa-apa cukai yang perlu dibayar berkaitan dengan atau yang timbul daripada kemudahan pembiayaan/akaun yang akan dibayar.