Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Sewa Beli

No Produk/Item Caj
1 Carian JPJ RM20.00 setiap permohonan
2 Pemeriksaan Puspakom (VR1) RM28.00 setiap permohonan
3 Bayaran Pos Perjanjian Beli Sewa  RM2.50 setiap penerima
4

Bayaran Pos Berdaftar untuk Notis Berkanun

- Notis Semakan Kadar Pinjaman Asas (KPA)

- Notis Jadual Keempat

- Notis Niat Untuk Tarik 

- Notis Jadual Kelima

RM5.80 setiap penerima
5 Duti setem untuk Perjanjian Sewa Beli/Jaminan  RM10.00 setiap perjanjian
6 Duti setem untuk Perjanjian Penjadualan & Penstrukturan Semula (R & R) RM10.00 setiap perjanjian
7 Perkhidmatan Kurier

- Di Dalam Malaysia

- Ke Malaysia Timur

 

RM10.00 setiap permohonan
RM15.00 setiap permohonan

8 Surat Kebenaran untuk pertukaran nombor enjin/pendaftaran kereta, pemindahan kereta di antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur RM50.00 setiap surat
9 Pengesahan Audit RM10.00 setiap permohonan
10 Tambahan Penyata Akaun Sewa Beli - (penyata setengah tahun tidak dicaj) RM20.00 setiap permohonan
11 Salinan/Faks Perjanjian Jaminan RM8.00 setiap permohonan
12 Salinan/Faks Perjanjian Sewa Beli RM16.00 setiap permohonan
13 Salinan/Faks Permit Kelulusan RM7.00 setiap permohonan
14 Salinan/Faks Kad Pendaftaran Kereta RM7.00 setiap permohonan

Nota: Cukai ke atas produk dan perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai perkhidmatan, cukai tidak langsung atau cukai pegangan), yang mana berkenaan, seperti yang boleh dikenakan oleh Kerajaan Malaysia dan apa-apa cukai yang perlu dibayar berkaitan dengan atau yang timbul daripada kemudahan pembiayaan/akaun yang akan dibayar.