Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Di manakah lelongan awam akan diadakan?

Lokasi lelongan dinyatakan dalam Perisytiharan Jualan biasanya akan diadakan di Mahkamat Tinggi, Pejabat Tanah, pejabat pelelong dan/atau laman sesawang bidaan, sistem e-lelong Mahkamah Tinggi.