Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang saya patut lakukan sebelum menyertai dalam satu Lelongan Awam?

a) Memeriksa hartanah tersebut secara luaran;

 

b) Memohon untuk satu salinan Perisytiharan Jualan berserta dengan Syarat-Syarat Jualan
daripada pelelong-pelelong. Perisytiharan Jualan mengandungi maklumat berkaitan
hartanah tersebut dan Syarat-Syarat Jualan adalah terma dan syarat jualan tersebut;

 

c) Membuat carian relevan dan pertanyaan kepada pemaju, pemilik tanah dan/atau pihak
berkuasa yang berkaitan sebelum tarikh lelongan;

 

d) Jika anda mempunyai sebarang keraguan, sila dapatkan nasihat pakar daripada panel ejen
hartanah, pelelong dan/atau peguamcara;

 

e) Sila semak kelayakan kewangan. Hubungi wakil kami di mana-mana cawangan CIMB dan
kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu keperluan kewangan anda.