Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Jika saya memerlukan penerangan lanjut atau ada persoalan lain, siapakah yang boleh saya hubungi?

Anda boleh menghantar emel kepada kami di auctionenquiry@cimb.com atau anda boleh menghubungi kami di talian 1300-08-0811. Anda juga boleh menghubungi pelelong yang dilantik seperti yang terkandung dalam Perisytiharan Jualan.