Apakah had bagi transaksi Quick Payment?

Had maksimum bagi transaksi Quick Payment ialah RM250 & anda boleh melaraskan had transaksi anda mengikut had maksimum ini.