Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana jika pengguna lupa kod laluan QR mereka?

Jika mereka lupa Kod Laluan QR mereka, mereka dapat mengubah Kod Laluan QR di 'Settings'. Buka Settings > QR Pay > Change QR Passcode