Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Peniaga mengenakan caj amaun yang salah. Bagaimanakah transaksi ini boleh dibalikkan atau dipulangkan kepada saya? Bilakah ia akan ditunjukkan dalam akaun saya?

Sekiranya terdapat transaksi yang salah, anda boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di +603 6204 7788 untuk pemulangan wang.