Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah terdapat had QR Pay?

Had transaksi harian untuk QR Pay ialah RM1000. Anda boleh melihat & mengubah had ini melalui Settings > QR Payment > Daily Transaction Limit