Apakah terdapat had QR Pay?

Had transaksi harian untuk QR Pay ialah RM1000. Anda boleh melihat & mengubah had ini melalui Settings > QR Payment > Daily Transaction Limit