Bagaimana pengguna dapat mengaktifkan QR Pay?

Pengguna dapat mengaktifkan QR Pay dengan memilih QR Pay dari Laman Utama dan ikuti panduan. Pengguna perlu menetapkan kod laluan QR Pay 6-digit mereka sendiri, pilih akaun untuk digunakan untuk transaksi QR Pay dan membenarkan akses kamera.