Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana pengguna dapat mengaktifkan QR Pay?

Pengguna dapat mengaktifkan QR Pay dengan memilih QR Pay dari Laman Utama dan ikuti panduan. Pengguna perlu menetapkan kod laluan QR Pay 6-digit mereka sendiri, pilih akaun untuk digunakan untuk transaksi QR Pay dan membenarkan akses kamera.