Bolehkah pengguna menukar akaun pilihan mereka untuk transaksi QR Pay?

Ya, mereka boleh menukar akaun pilihan mereka untuk transaksi QR Pay pada bila-bila masa di "Settings". Pilih Settings > Enter Password > QR Pay > Source of Payment