Bolehkah saya menggunakan QR Pay untuk memindahkan wang kepada rakan-rakan/keluarga saya?

Pada masa ini, QR Pay hanya boleh digunakan untuk transaksi di peniaga dan kedai-kedai terpilih. Kami sedang meneroka untuk mengembangkan fungsi QR Pay untuk menampung pilihan pembayaran lain pada masa akan datang.