Bagaimana pengguna boleh mengaktifkan pengesahan biometrik seperti Face ID, Touch ID, dan Cap Jari untuk aplikasi ini?

Pengguna dapat mengaktifkan atau menyahaktifkan pengesahan biometrik di Settings screen > Touch ID > Proceed with the Face ID/Touch ID/Fingerprint deactivation.