Bagaimana untuk mengaktifkan/menyahaktifkan Face ID/Touch ID /Cap Jari dan Quick Payment?

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri-ciri ini melalui Settings yang terdapat di Laman Utama Aplikasi CIMB Clicks.