Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana untuk mengaktifkan/menyahaktifkan Face ID/Touch ID /Cap Jari dan Quick Payment?

Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan ciri-ciri ini melalui Settings yang terdapat di Laman Utama Aplikasi CIMB Clicks.