Apakah kegunaan pilihan/menu lain di bahagian bawah aplikasi (di bawah ikon)?

Untuk memberikan anda pengalaman perbankan digital yang lebih baik, kami menyediakan tawaran peribadi kepada anda melalui aplikasi CIMB Clicks Mobile. Dengan ini, anda dapat melihat tawaran yang paling relevan kepada anda.