Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah 'Manage Homescreen' pada Aplikasi CIMB OCTO?​

'Manage Homescreen' membolehkan anda untuk mengubah dan menyusun paparan utama mengikut keutamaan anda. Untuk mencari menu ‘Manage Homescreen’, lancarkan Aplikasi CIMB OCTO > Leretkan ke bawah > Manage Homescreen.