Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimanakah jumlah bayaran balik dikira?

Jumlah bayaran balik akan dikira berdasarkan kadar terendah dengan membandingkan kadar jualan asal semasa membuat pesanan dan kadar beli pada tarikh pembatalan. Yuran pembatalan sebanyak RM25 termasuk cukai (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai barangan dan perkhidmatan dan/atau cukai jualan dan perkhidmatan) akan dikenakan.