Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana saya membuka akaun unit amanah dan melakukan transaksi seperti membeli, menebus atau menukar dana unit amanah saya secara online?

Anda boleh membuka akaun unit amanah secara online di CIMB Clicks dan anda boleh melakukan transaksi seperti membeli, menebus atau menukar dana unit amanah secara online.

Rujuk sini untuk panduan terperinci mengenai transaksi secara online unit amanah di CIMB Clicks.