Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana cara melaksanakan hak tempoh bertenang saya ?

Anda boleh melaksanakan hak bertenang anda dengan mengunjungi cawangan CIMB Bank atau cawangan CIMB Islamic anda yang terdekat dalam tempoh 6 (enam) hari perniagaan dari tarikh transaksi.