Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah tempoh bertenang?

Anda mempunyai 6 (enam) hari perniagaan setelah pelaburan awal anda untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda di Nilai Aset Bersih (NAV) setiap unit pada hari unit pertama dibeli dan mendapatkan bayaran balik Yuran Permohonan (jika ada).

 

Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan CIMB Bank buat kali pertama dan tidak terpakai untuk pelabur korporat atau institusi.