Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Siapakah yang layak untuk Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i)?

Semua pemegang akaun individu dan akaun bersama CIMB layak untuk membuat penempatan TIA-i.

Bukan Pemastautin atau akaun bukan individu (iaitu, pemilik tunggal) atau pelanggan individu di bawah umur 18 tahun tidak layak untuk produk ini.