Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah had transaksi harian untuk pembayaran bil?

Bagi pelanggan CIMB Preferred, had harian anda adalah RM60,000. Bagi pelanggan lain, had harian anda ialah RM50,000.

 

Untuk Akaun Kad Kwik, had harian maksimum anda ialah RM4,999.00