Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah had pembelian/perbelanjaan harian untuk pembayaran bil melalui Kad Debit?

Had pembelian/perbelanjaan harian Kad Debit anda dikongsi untuk semua pembelian runcit, termasuk pembayaran bil. Had harian maksimum adalah RM5,000 yang boleh anda tetapkan melalui CIMB Clicks atau ATM CIMB pada bila-bila masa.

 

*Nota: Had pengeluaran ATM adalah berbeza daripada had Pembelian/perbelanjaan Kad Debit anda.