Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Siapa yang menentukan peruntukan saya?

Pengeluar IPO akan menentukan penguntukan saham antara pemohon atas dasar yang dijelaskan dalam prospektus atau dokumen penawaran masing-masing. Sekiranya tawaran telah dilanggan lebih, permohonan anda mungkin akan diskalakan kembali kepada kurang daripada bilangan saham yang anda telah memohon, atau anda mungkin tidak berjaya dalam permohonan anda.