Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang berlaku dengan hadiah yang ditebus yang tidak dihantar?

Jika hadiah yang tidak dihantar dikembalikan kepada Bank kerana penerima tidak mengakui penerimaan, Bank boleh menghantar semula hadiah kepada Pelanggan dengan syarat kos yang ditanggung dalam penghantaran semula hadiah tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan. Pihak Bank, walau bagaimanapun, tidak akan cuba menghantar semula hadiah tersebut jika ia sekali lagi dikembalikan tanpa dihantar selepas percubaan penghantaran kali kedua. Jika Pelanggan gagal memberikan alamat yang sah kepada Bank untuk menerima penghantaran dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh hadiah dikembalikan kepada Bank, hadiah dan Mata Bonus yang digunakan untuk menebus hadiah tersebut akan dianggap dilucutkan dan Bank tidak akan diwajibkan untuk mengembalikan Mata Bonus tersebut kepada Pelanggan.