Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang perlu saya lakukan jika saya masih mahu mengekalkan pemindahan berjadual?

Jika anda Bukan Pemastautin di bawah Kumpulan Dikecualikan, ini tidak akan menjejaskan transaksi berjadual anda. Walau bagaimanapun, kami mengesyorkan anda untuk mengemaskini dan memaklumkan (contohnya, permit kerja yang diperbaharui atau surat MM2H) pembaharuan kepada pihak Bank.

 

Jika anda seorang Bukan Pemastautin di bawah Kumpulan Tidak Dikecualikan, pemindahan berjadual yang berjumlah RM10,000 dan ke atas akan ditolak. Pemindahan berjadual hanya dibenarkan sehingga RM10,000. Jika anda ingin membuat pemindahan melebihi RM10,000, anda perlu melawat mana-mana cawangan CIMB dan membawa bersama dokumen sokongan sebagai bukti tujuan pemindahan (contohnya, Invois) mengikut Notis Dasar Pertukaran Asing.

 

Rujuk di sini untuk butiran mengenai dokumen sokongan.