Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Sebagai pelanggan Bukan Pemastautin Tidak Dikecualikan, adakah saya perlu menyediakan dokumen sokongan untuk setiap pemindahan yang melebihi RM10,000 kepada penerima yang sama?

Ya, setiap transaksi melebihi RM10,000 akan dikehendaki menyediakan dokumen sokongan.