Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Akaun mana yang boleh saya akses?

Anda boleh mengakses akaun anda yang dipautkan ke kad Debit anda sahaja. Ini termasuk semua Akaun Simpanan dan/atau Akaun Semasa anda. Walau bagaimanapun, untuk Akaun Simpanan dan/atau Akaun Semasa yang tidak dipautkan dengan kad Debit anda, anda tidak boleh melakukan transaksi debit daripada akaun tetapi boleh melakukan transaksi kredit ke akaun tersebut sahaja.

 

Di samping itu, anda boleh mengakses Akaun-i Deposit Tetap/Pelaburan, Akaun Mata Wang Asing, Deposit Tetap Mata Wang Asing serta Akaun Pinjaman/Pembiayaan.

 

Untuk pemegang kad kredit, anda akan dapat mengakses semua akaun kad kredit anda dan melihat sejarah transaksi serta penyata 6 bulan terkini anda.