Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang perlu saya lakukan jika saya tidak dapat melihat mana-mana akaun deposit saya dalam CIMB Clicks?

Akaun deposit anda mungkin terikat dengan nombor kad pengenalan lama anda. Sila pergi ke cawangan CIMB yang terdekat anda untuk mengemas kini nombor kad pengenalan lama anda dengan nombor kad pengenalan anda yang baharu. Jika ini bukan masalah anda, sila hubungi Pusat Panggilan kami untuk mendapatkan bantuan lanjut.