Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Hadiah & Ganjaran 0% Pelan Pembayaran Ansuran Perlindungan Asas & Pilihan 24 Jam Bantuan IKHLAS Bantuan IKHLAS Supreme Takaful Wakaf & Endowmen
Hadiah & Ganjaran
0% Pelan Pembayaran Ansuran
Perlindungan Asas & Pilihan
24 Jam Bantuan IKHLAS
Bantuan IKHLAS Supreme Takaful
Wakaf & Endowmen

Jadual A: Pembelian dengan Ikhlas Private Car Takaful (Isnin – Ahad kecuali Jumaat)

Sumbangan Kasar Pembelian dengan Ikhlas Private Car Takaful Jumlah Ganjaran
< RM600 RM0 RM0
>= RM600 - RM1199.99 RM50 RM50
>= RM1200 RM100 RM100

Jadual B: Hari CIMB (setiap Jumaat)

Sumbangan Kasar Pembelian dengan Ikhlas Private Car Takaful Hari CIMB
(Jumaat) 
< RM600 RM0 RM0
>= RM600 - RM1199.99 RM50 +RM20
>= RM1200 RM100 +RM20

Kelayakan

Terbuka kepada sesiapa yang mempunyai kenderaan

Muat Turun Utama

 

Helaian Pendedahan Produk

 

Terma & Syarat Kempen Fiesta Motor Takaful

 

Terma & Syarat Kempen Wakaf Motor Takaful

 

Terma & Syarat Kempen Motor Takaful 0% Pelan Pembayaran Ansuran (IPP)

 

Nota Penting

Apabila anda klik "Get A Quote Online", anda akan diubah hala daripada laman web Bank dan memasuki laman web Takaful Ikhlas General Berhad (“TIGB").

 

Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau menghadapi sebarang kesulitan dengan laman web TIGB, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan TIGB di +603 2723 9696 dari 8.30 pagi sehingga 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat) atau emel kepada ikhlascare@takaful-ikhlas.com.my

 

PIDM

 

Takaful Ikhlas General Berhad (TIGB) adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, sesetengah manfaat yang diliputi di bawah sijil takaful ditawarkan oleh TIGB  adalah dilindungi daripada kerugian sebahagian atau keseluruhan manfaat Takaful oleh PIDM, sekiranya berlaku kegagalan ahli Operator Takaful. Untuk maklumat lanjut berkenaan had perlindungan dan skop liputan, sila layari laman web PIDM (https://www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM di 1-800-88-1266.

 

Penafian

 

Produk ini diuruskan oleh Takaful Ikhlas General Berhad Nombor Pendaftaran 201701019705 (1233870-A), Operator Takaful yang berdaftar dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.

Deskripsi ciri-ciri dan manfaat produk takaful ini bukan kontrak/sijil takaful am dan hanyalah ringkasan produk takaful bagi tujuan rujukan. Terma dan syarat lengkap produk takaful terkandung di dalam Kontrak/Sijil Takaful Ikhlas General Berhad Nombor Pendaftaran 201701019705 (1233870-A), Operator Takaful.

CIMB Islamic Bank Berhad (“Bank”) tidak bertanggungjawab, bersetuju atau memegang liabiliti untuk produk takaful dan perkhidmatan yang diberikan oleh Operator Takaful. Pihak Bank hanya berfungsi sebagai pengedar untuk produk takaful ini.

Produk takaful ini adalah hak milik Takaful Ikhlas General Berhad dan bukan produk kepunyaan pihak Bank. Produk takaful ini tiada jaminan oleh pihak Bank, syarikat subsidiari atau ahli gabungan dan Operator Takaful bertanggungjawab sepenuhnya, bersetuju dan memegang liabiliti untuk produk takaful ini.

 

Tertakluk pada Terma dan Syarat.