Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Insentif Bonus Kadar Keuntungan Tinggi Kebebasan & Kawalan
Insentif Bonus
Kadar Keuntungan Tinggi
Kebebasan & Kawalan

Kelayakan

 • Individu berumur 12 hingga bawah 24 tahun
 • Apabila umur mencecah 24 tahun, akaun akan ditukar secara automatik menjadi Akaun Simpanan EcoSave-i
 • Akaun bersama tidak dibenarkan

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM100
 • Jika anda berumur di antara 12 sehingga bawah 18 tahun:

- Ibu bapa atau penjaga sah perlu hadir untuk

  menandatangani surat ganti rugi untuk

  pengeluaran kad debit; dan

- Bawa surat beranak

Kadar Keuntungan

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 1,000 0.60
Sehingga 5,000 0.70
Sehingga 25,000 0.80
Sehingga 50,000
0.80
Sehingga 100,000
0.95
Lebih 100,000 1.45

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.