Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Insentif Bonus Kadar Keuntungan Tinggi Kebebasan & Kawalan
Insentif Bonus
Kadar Keuntungan Tinggi
Kebebasan & Kawalan

Kelayakan

 • Individu berumur 12 hingga bawah 24 tahun
 • Apabila umur mencecah 24 tahun, akaun akan ditukar secara automatik menjadi Akaun Simpanan EcoSave-i
 • Akaun bersama tidak dibenarkan

 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM100
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat
 • Jika anda berumur di antara 12 sehingga bawah 18 tahun, ibu bapa atau penjaga sah perlu hadir untuk menandatangani surat ganti rugi untuk pengeluaran kad debit.

Kadar Keuntungan

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% p.a.)
Sehingga 1,000 0.60
Sehingga 5,000 0.70
Sehingga 25,000 0.80
Sehingga 50,000
0.80
Sehingga 100,000
0.95
Lebih 100,000 1.45

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.